Combined ShapeSlice 1Slice 1icon-phone

Kapitánské kurzy VMP

Staňte se kapitánem lodi a vyplujte na vnitrozemské vodní cesty, ale třeba i na moře!  Přihlašte se na kurz, který se uskuteční 24. a 25.11.2018 pro získání průkazu Vůdce malého plavidla. 

Staňte se kapitánem lodi a vyplujte na vnitrozemské vodní cesty, ale třeba i na moře!  Přihlašte se na kurz, který se uskuteční 24. a 25.11.2018 pro získání průkazu Vůdce malého plavidla. 

Získejte průkaz Vůdce malého plavidla M+S+C

Ve vybraných víkendových dnech  pořádáme několikrát do roka teoretické kurzy pro získání průkazu Vůdce malého plavidla  kategorie M+S.C

Vždy během celého víkendu vás budeme pečlivě připravovat na teoretickou i praktickou zkoušku, které jsou nutné pro získání průkazu VMP. Výuka je rozdělena celkem do tří částí, ve kterých se seznámíte s pravidly pro plavu po vnitrozemských vodách nejen u nás, ale i v Evropě. Náš zkušený lektor p. Pavel Kocych Vám vysvětlí pravidla plavebního řádu, základy plavební techniky i nezbytné základy pro první pomoc na lodi.

Jaké jsou kategorie průkazu VMP

  • VMP M - oprávnění vést motorovou loď (kategorie M) bez omezení výkonu motoru ve vnitrozemských vodách
  • VMP M + S  - oprávnění vést motorovou loď bez omezení výkonu motoru rozšířené o plachetnici (kategorie S) bez omezení celkové plochy plachet ve vnitrozemských vodách
  • VMP M + S + C  - oprávnění vést motorovou loď bez omezení výkonu motoru a plachetnici bez omezení celkové plochy plachet ve vnitrozemských vodách rozšířené o denní plavbu v pobřežních mořských vodách do 1 NM (námořní míle) od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice síly větru

Termín konání

24. a 25. listopadu 2018

Časový rozvrh

Sobota: 09:00 – 17:30 hod - výuka části kategorie M (motorová loď).
Neděle: 09:00 – 15:00 hod - výuka kategorií S a C

Cena kurzu

Kurz VMP M+S+C                                      3 190 Kč
Kurz VMP M                                               2 500 Kč
Vykonání praktické zkoušky (M,S)         1 800 Kč (každá)

Místo konání

Kollárova 42, 301 00 Plzeň.

Pro přihlášení nám napište na email: petra.boskova@hausboty.cz
nebo zavolejte na číslo: +420 730848736
 

Podmínky získání průkazu

  • Žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli "Měřítko stránky" položku "Žádné", jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti). Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
  • Lékařský posudek (ve vztahu k vedení malého plavidla, formulář potvrzení o lékařské prohlídce je dostupný zde ve formátu PDF) ne starší než 3 měsíce, podrobnosti o zdravotním posudku jsou dostupné zde.
  • Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla (neplatí pro kategorie M20 a S20) vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu.
  • 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok.
  • Správní poplatek 500,- Kč.
  • V případě nezletilosti žadatele souhlas zákonného zástupce.

Sledujte nás